דילמות מפורסמות

דילמות מפורסמות

מהי בעצם דילמה?

הדילמה היא כלי עתיק  משחר ימי הפילוסופיה שנעשה בו שימוש על מנת להציג פרדוקסים שאהבו לחקור בהם על מנת לרדת לשורש נפש האדם ואופי האנושי.

"חמורו של בורידן" ידועה עוד מימי אריסטו. הבעיה שהציג ז'אן בורידן במאה ה-14 היא כזו: ישנו חמור שהוא רעב וצמא במידה שווה. לפני החמור מונחת חבילת מספוא וכלי מלא מים במרחק שווה ממנו. מה יעשה החמור אם הוא פועל ברציונליות גמורה?

לפי השיטה הרציונלית עליו לבחור בטוב המרובה ביותר, שמתגלה לו באמצעות חושיו, באופן שאין כל מקום אצלו לבחירה חופשית. בהניחנו שרציונליות היא הדרך הנכונה להחליט, הרי נהיר לנו כי החמור איננו "חמור" עד כדי למות ברעב או בצמא גם יחד, במיוחד כאשר אוכל ושתייה מונחים לפניו. בעל כורחו, יבחר החמור בין כוח הרעב וכוח הצמא הפועלים עליו. אולם, כוחות אלה פועלים עליו באופן שווה כאמור, ולכן אם החמור המסכן הוא רציונלי, ימות הוא בהכרח, משום שיימשך אל המזון והמים במידה שווה.

דילמת האסיר (אנגליתPrisoner's dilemma) היא בעיה פרדוקסלית בתורת המשחקים שפורסמה בשנת 1950 על ידי מריל פלאד ומלווין דרשר מ"תאגיד ראנד" בארצות הברית. הדילמה מדגימה מצב בו התנהגות רציונלית לחלוטין, מנקודת מבטו של הפרט, תוביל לתוצאה שאינה אופטימלית, כלומר אינה יעילה פארטו. בשל פשטותה, משמשת הדילמה כדוגמה קלאסית לבעיות בהן עוסקת תורת המשחקים.

גרסה נפוצה לבעיה זו: המשטרה עצרה שני עבריינים שביצעו פשע משותף, ומפרידה ביניהם לצורך חקירה. אם תצליח המשטרה להביא להרשעתם, ייכנס כל אחד מהם לכלא ל-15 שנה, אך בחוסר ראיות הם יועמדו לדין על עבירה משנית שבגינה ייכנס כל אחד מהם לכלא לשנה אחת.

למשטרה אין די ראיות להעמידם לדין, ולכן היא מציעה לכל אחד מהם להעיד נגד רעהו, וכפרס מובטח לעד עונש מופחת: אם שני האסירים יקבלו את הצעת המשטרה, ייכנס כל אחד מהם לכלא לחמש שנים, ואם רק אחד מהם יעיד ורעהו ישתוק, העד יצא מיד לחופשי וחברו ייכלא ל-15 שנה כל העובדות הללו ידועות לשני האסירים, אך אין באפשרותם לתקשר האחד עם השני.

הדילמה שעומדת בפני כל אחד מהם היא "איזו טקטיקה לנקוט – לשתוק או להעיד?".

אסיר א' מסתכל בטבלה וחושב: "בלי תלות בטקטיקה שבה יבחר ב', כדאי לי להעיד, משום שבכל מקרה אם אעיד, עונשי יהיה קטן מאשר אם אשתוק" ולפיכך "הודאה" היא אסטרטגיה שלטת עבורו. גם אסיר ב' מנתח את המצב בצורה דומה. החלטה רציונלית של שניהם מובילה לכך ששניהם בוחרים להעיד, ונכנסים לכלא לחמש שנים. אילו שתקו שניהם, היה כל אחד מהם נכנס לכלא לשנה בלבד.